Ronderëm eng Téitaass

Wat ass an enger Téitaass ? Téi ! Net nëmmen…

Komm, setz dech bei mech. Zesumme lauschteren mir d’Geschichten déi sech an den Taassen verstoppen an schmaache dono och… den Téi.

Eng kleng poetesch Paus fir den Dag ze genéissen.

10h30-11h30
à partir de 4 ans, en luxembourgeois


Liens :

tuffi.lu | Animation pour enfants

www.bimu.lu


Lieu:

Cité Bibliothèque
3, rue Genistre
L-1623 Luxembourg