Ronderëm eng Téitaass - Autour d’une tasse de thé

Wat ass an enger Téitaass ? Téi ! Net nëmmen…
Komm, setz dech bei mech. Zesumme lauschteren mir d’Geschichten déi sech an den Taassen verstoppen an schmaache dono och… den Téi.
Eng kleng poetesch Paus fir den Dag ze genéissen.

à partir de 4 ans, en luxembourgeois

Date: 23.09.2017
Horaires: 15h00 & 17h00

Lieu : Oekofestival – Oekozenter


Lien(s):
http://www.oekozenter.lu/de/documentcenter/keine-oekofoire-dafuer-aber-oekofestival-im-pfafenthal/
Brochure (PDF)


Lieu:
Oekozenter Pafendall
6 Rue Vauban
L-2663 Luxembourg