Ronderëm eng Téitaass

27-10-2016 Escher Bibliothéik de 15h-16h

à partir de 4 ans, en luxembourgeois

Wat ass an enger Téitaass ? Téi ! Net nëmmen…
Komm, setz dech bei mech. Zesumme lauschteren mir d’Geschichten déi sech an den Taassen verstoppen an schmaache dono och… den Téi.
Eng kleng poetesch Paus fir den Dag ze genéissen.

Lien(s):
www.esch.lu


Lieu:
Bibliothèque Municipale
26, rue Emile Mayrisch
L-4240 Esch-sur-Alzette