Ronderëm eng Téitaass - Autour d’une tasse de thé

Wat ass an enger Téitaass ? Téi ! Net nëmmen…
Komm, setz dech bei mech. Zesumme lauschteren mir d’Geschichten déi sech an den Taassen verstoppen an schmaache dono och… den Téi.
Eng kleng poetesch Paus fir den Dag ze genéissen.

à partir de 4 ans, en luxembourgeois

Horaire matin: 8:30 & 10h30
Lieu: Sonneschoul de Noertzange
École Primaire Sonneschoul > 45 Rue de l'École, 3385 Noertzange, Luxembourg


Horaire après-midi: 15:00
Lieu: Maison Relais (au centre sportif) de Bettembourg
Maison Relais (Centre sportif Bettembourg) > 30 Rue James-Hilliard Polk, 3275
Bettembourg, Luxembourg
Séances scolaires et privée


Lieu:
École Primaire de Noertzange
45 Rue de l'École
3385 Noertzange
Luxembourg