Lundi 5 mars 2018 à 10h00 & 14h15 - séances scolaires

Wat ass an enger Téitaass? Téi! Nët nëmmen…
Komm, sëtz dech bei mech. Zesumme schmaache mir den Téi a lauschteren d’Geschicht déi sech an denger Taass verstoppt.
Eng kleng poetesch Paus fir den Dag ze genéissen.

Âge: 4+
Langue: luxembourgeois

Plus d’infos: mail@kulturhuef.lu / T +352 267 464 1


Lien(s):
http://www.kulturhuef.lu/fr/home/1/home.html
https://www.facebook.com/kulturhuef.lu


Lieu:
Kulturhuef - Kulturcafé
54, rte de Trèves
L-6793 Grevenmacher
Grand-Duché de Luxembourg